Voorkom vergiftigingen, lees deze gifwijzer

Er is sprake van een vergiftiging (intoxicatie) als je (teveel van) een schadelijke stof eet, drinkt of inademt, of wanneer je ziek wordt en / of pijn krijgt nadat je (teveel van) zo’n schadelijke stof op je huid of in je ogen hebt gekregen. In dit artikel leest u hoe een vergiftiging ontstaat en wat u kunt doen om een vergiftiging te voorkomen.

Hoe ontstaat een vergiftiging?

Een vergiftiging kan op allerlei manieren ontstaan. Hieronder behandelen we er drie:

1) Door eten of drinken

Na het eten of drinken van gevaarlijke of giftige stoffen kunnen vergiftigingsverschijnselen optreden. Vooral kleine kinderen stoppen van alles in hun mond. Daardoor ontstaan veel vergiftigingen. Omdat veel giftige en gevaarlijke stoffen er ‘lekker’ uitzien, moet je ze op een veilige plek opbergen.

2) Door inademing

Het inademen van giftige gassen en dampen kan vergiftiging veroorzaken. Vooral het inademen van rook bij een brand is gevaarlijk. De rook bestaat voor een groot deel uit koolmonoxide en kooldioxide en is erg giftig. Andere giftige gassen en dampen die kunnen vrijkomen zijn chloor, zoutzuur, ammoniak, zwavel- en stikstofoxiden, fosgeen en waterstofcyanide (blauwzuurgas).

3) Via de ogen

Als er vreemde stoffen in de ogen komen, geeft dat bijna altijd irritatie. Vaak blijven de symptomen beperkt tot het gevoel dat er iets in het oog zit. Verder kun je last hebben van pijn, (lichte) roodheid, (overmatig) tranen, lichtschuwheid (fotofobie), zwelling van het oog en (lichte) virusstoornissen. Meestal zijn die klachten na een paar uur weer over.

Hoe voorkom je een vergiftiging?

Je kunt het risico op een vergiftiging flink beperken door de juiste maatregelen te treffen. Deze lijst delen we daarom graag met u:

  • Neem geen planten met rode besjes in huis, deze zijn meestal giftig (kleine kinderen stoppen deze besjes vaak in hun mond, wat dus gevaarlijk kan zijn)
  • Berg gevaarlijke stoffen altijd achter slot en grendel op
  • Koop producten met een kinderveilige sluiting
  • Gebruik – als het kan – minder gevaarlijke producten
  • Lees altijd de informatie op de etiketten of bijsluiters
  • Bewaar gevaarlijke stoffen in de originele verpakking
  • Sluit potten en flessen direct na gebruik weer af
  • Meng nooit schoonmaakmiddelen met chloorbleekmiddelen
  • Controleer of u giftige planten in huis hebt en verwijder die
  • Laat kinderen nooit alleen als er gevaarlijke producten in de buurt staan, ook niet als het ‘slechts’ om een emmer sop gaat